Cursuri pentru personalul de conducere din IMM – Galati – 25-27 mai 2012