Conferinta finala a proiectului “IMM-ul-Cheia succesului pentru tine si pentru Romania”

Vineri, 1 martie 2013, Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din  Intreprinderile Mici şi Mijlocii Suceava a organizat la Complexul Aristocrat din Suceava,

Conferinţa finală a proiectului “IMM –ul – Cheia succesului pentru tine şi pentru România”.   

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 3 “Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”,  Domeniul Major de intervenţie 3.1 ”Promovarea culturii anteprenoriale”,  cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, perioada de implementare fiind 1 februarie 2011 – 31 martie 2013.

Timp de 26 de luni, Asociaţia Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din  Intreprinderile Mici şi Mijlocii Suceava, în calitate de beneficiar, a coordonat activităţile proiectului alături de partenerii –  SC Lust Expert SRL Suceava, Patronatul  Naţional al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici şi Mijlocii şi Consiliul Local al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii Harghita.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţii partenerilor, ai beneficiarului şi membrii echipei de implementare a proiectului din regiunile Nord-Est, Sud-Est si Centru.

Printre invitaţii Conferinţei finale s-au numărat IMM-uri din judeţul Suceava- beneficiari ai activităţilor de asistenţă şi sprijin oferite în cadrul proiectului, reprezentanţi ai autoritatilor şi ai instituţilor publice locale, ai organizaţiilor patronale IMM de la nivel local şi central, ai altor organizaţii şi organisme locale şi naţionale, alţi invitaţi din ţară şi din Ucraina – colaboratori de seamă ai Patronatului în implementarea proiectului.

Câţiva dintre beneficiarii  activităţilor de asistenţă şi sprijin, invitaţi la eveniment, au mulţumit organizatorilor pentru oportunităţile oferite, felicitând iniţiatorii proiectului. Participanţii au asistat la o scurtă prezentare a rezultatelor obţinute în urma implementării proiectului “IMM-ul-Cheia succesului pentru tine şi pentru România”, după care diiscuţiile s-au canalizat spre încurajarea spiritului antreprenorial și creșterea competitivității în afaceri, ca principale modalități de continuare a  dezvoltării și sprijinirii  sectorului IMM din România.

Întrucât  evenimentul a fost organizat de un patronat reprezentativ al femeilor de afaceri în judeţul Suceava, un moment aparte în cadrul conferinţei l-a reprezentat evidenţierea câtorva femei de succes care s-au remarcat prin merite deosebite în diverse domenii ale vieții economice și sociale din județul Suceava și din Romania.

Valoarea aprobată a asistenţei financiare nerambursabile a fost de 3.534.339 lei din Fondul Social European şi din alocări de la bugetul de stat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivele principale ale proiectului „IMM-ul-Cheia succesului pentru tine şi pentru România” au fost concretizate în oferirea de formare profesională şi asistenţă de specialitate în vederea creşterii abilităţii persoanelor de a materializa ideile de afaceri, organizarea unui program complex de formare profesională pentru un grup ţintă de 1000 de beneficiari axat pe asimilarea cunoştinţelor necesare înfiinţării şi managementului unei societăţi comerciale, acordarea asistenţei în înfiinţarea a peste 36 persoane juridice noi şi desfăşurarea unor activităţi de asistenţă pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale. Activităţile desfăşurate pe parcursul a 26 de luni s-au adresat unui grup ţintă format din întreprinzători, viitori întreprinzători şi persoane cu funcţii de conducere din IMM-uri.

Pe durata celor doi ani de implementare, peste 650 de persoane din regiunile Nord Est, Sud-Est şi Centru au beneficiat de cursuri în domeniile juridic, financiar contabil şi fiscal, managementul resurselor umane şi managementul calităţii. Peste 400 de persoane au beneficiat de asistenţă si sprijin în cadrul birourilor de tip Help Desk din regiunile Nord-Est, Sud-Est si Centru.  Au  fost organizate 6 Mese Rotunde şi 10 Ateliere Vizuale, iar peste 1000 de persoane au participat la activităţi de  conştientizare şi promovare.

Un alt indicator dus la îndeplinire a fost reprezentat de selectarea şi dezvoltarea a  60 planuri de afaceri, pregatite pentru finanţare. În plus, peste 40 de persoane interesate, parte a grupului ţintă au beneficiat de asistenţa şi  sprijin pentru înfiinţarea de societăţi comerciale noi. Au fost dezvoltate 12 manuale şi 9 broşuri de bune practici în domeniile juridic, financiar contabil şi fiscal, managementul resurselor umane şi managementul calităţii.

Nu în ultimul rând, peste 500 de persoane interesate au primit asistenţă de specialitate în cadrul  Forumului  www.imm-cheiasuccesului.ro/forum, de la cei patru experţi principali implicaţi în activitatea de furnizare a pregătirii de specialitate.

Proiectul, prin obiectivele, activităţile şi rezultatele atinse, plasează Patronatul Judeţean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava în rândul furnizorilor de consultanţă autorizată în ceea ce priveşte principalele domenii de interes pentru IMM-urile judeţului şi, totodată,  deschide noi frontiere de cunoaştere a potenţialului organizaţiei.