Beneficiar

Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava este constituit în conformitate cu Legea nr. 356/2001 a patronatelor, ca organizaţie a patronilor, independentă, fără caracter politic, înfiinţat ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.. Infiintarea “Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava ”a fost hotarata de Adunarea Generala a membrilor fondatori din data de 14 martie 2007.

 

Ce activităţi desfăşoară PJFAIMM Suceava

Activităţi de lobby privind autorităţile / instituţiile publice centrale şi locale privind participarea reprezentantilor patronatului la comisiile de dialog social şi la consultările iniţiate în domeniile de interes ale patronatului.

Conlucrarea cu sindicate, patronate, camere de comert, si alte organizatii profesionale locale si cu organe ale administratiei publice locale in adoptarea solutiilor ce prezinta interes pentru membrii patronatului;

Promovarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in domeniile intreprenorial si patronal;

Apararea intereselor membrilor sai in relatiile cu organele administratiei publice centrale şi locale si cu sindicatele;

Reprezentarea acestora in fata autorităţilor, organelor si organizatiilor locale si nationale

Actionarea in toate domeniile pentru a crea un mediu favorizant functionarii, dezvoltarii si perfectionarii activităţii societăţilor comerciale constituite de feme

Accelerarea prin mijloace specifice, a procesului de formare si dezvoltare a societatilor comerciale constituite de femei, precum si incurajarea investitorilor straini pentru înfiinţarea si dezvoltarea de astfel de societati;

Stimularea si promovarea relatiilor economice si a cooperarii internationale in interesul a societatilor comerciale constituite de femei;

Promovarea principiilor de independenta si de solidaritate in relatiile dintre societăţile comerciale constituite de femei si incurajarea cooperarii prin masuri economice si mijloace juridice care sa le asigure o buna functionalitate si profit ridicat;

Conceperea si oferirea de programe de pregatire si perfectionare profesionala in domeniul managementului, calităţii şi în alte domenii de interes pentru femeile de afaceri;

Oferirea de programe de consultanta si asistenta in afaceri, management şi în alte domenii de interes pentru membrii patronatului;

Initierea si organizarea de cursuri, seminarii, colocvii, târguri şi alte manifestări, în domeniile de interes ale patronatului;

Acordarea de asistenta de specialitate (economică, managerială, socială, tehnică, financiară, educatională si juridică pentru membrii patronatului;

Editarea si difuzarea de publicatii proprii de specialitate in domeniile de interes major pentru patronat şi membrii săi ;

Organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, seminarii, conferinte, expozitii, targuri comerciale si alte asemenea activitati pentru membrii patronatului;

Elaborarea de analize, sondaje de opinie si informari publice, studii de diagnoza si prognoza pentru identificarea si definirea necesitatilor si problemelor de interes pentru patronat, la nivel local/ national.

Actionarea pentru respectarea legalitatii, eticii profesionale, precum si a normelor privind concurenta loiala in activitatea societăţilor comerciale si in relatiile dintre acestea, care sa le asigure sanse de profit in conditii egale;

Participarea activa pe plan local şi naţional la dialogul social si la punerea in valoare a experientei, cunostintelor si informatiilor acumulate, care sa faciliteze elaborarea deciziilor si a actelor normative ce intereseaza activitatea membrilor patronatului;

Conlucrarea cu organele administratiei publice si cu alte organisme in reglementarea impozitelor, taxelor, tarifelor si a altor asemenea activitati ce privesc activitatea membrilor patronatului;

Facilitarea, prin intermediul organizatiilor specializate, a accesului membrilor la diverse programe de asistenta financiara sau de alta natura , de la bugetul de stat sau din alte surse (programe de finantare europeana, alte surse de finantare);

Acordarea, in functie de disponibilitatile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru femeile din domeniile afacerilor si patronal;

Accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea şi/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere, europene sau a altor programe, în domeniile de interes ale patronatului;

Efectuarea de orice alte activitati legale necesare realizarii obiectivelor patronatului.